ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΙΩΑΝΝΟΥ Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Πλαταιών 23, 32131 Λιβαδειά

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 143620817000

ΑΦΜ: 800874043

ΔΟΥ: Λιβαδειάς

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης